www.zardooie.com                سايت رسمي زردويي

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۹۱/۰۳/۰۳ و ساعت 13:45 |
باسلام خدمت تمامی دوستان عزیزم   تاچند روز آینده سایت رسمی زردویی مجددا شروع به کار خواهد کرد
+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۹/۱۱/۱۳ و ساعت 14:4 |

اشعاری زیبا وخواندنی برای اولین بار در دنیاتوسط

 استاد حسین راشیجان

(قسمت اول)

وازیان له تیرم صیادی عه یاش  .............. باسره به ین له هه وارگه ی ویراش

ویراش سلاومه له قه مو کانی.........................له نه سیمه کی به ری بیانی

ویراش سوز ئکات گول له هه زاررنگ.............نغمی بولبولان چه م تیری وه دنگ

ویراش مکانی جوانوشیرینه...................................مکانی سیرانوتوجارنشینه

توجاری تاران دوبیروچینن................................روله ی نه ترسومجلس نشینن

میوه ی به هارن گولی سرتلن........................روله ی نترسوده س له باخه لن

کلیدی طق الباب مال فقیرانن....................................ایوه وک دریایی عومانن

میوه ی به هارن گولی سرته لن......................شیری مه جلسوببری جنگه لن

میوه ی به هارن تازه نورسن.........................ده س له خیراتو وه طن پره ستن

مه منونتان ئه وین  هرله پیروجوان........................او زردوئیانه وان له کرماشان

خواخوی ئه زانیه ممنونیم لیان............................آوانی ئه کن وه طنه که یان

ئه وی بزانیه پیری زه مانه.............................قورآنی باین قیبله ی گشت مانه

له غیب هاتوه هدیه ای آسمانه................................قورآنی باین نگاه دارمانه

ده خیل آمان هاومالان نه کن..........................وه طن قبله یوپشتی له نه کن

(قسمت دوم)

 ویراش وه ک پایتخت ایستاوتارانی........................یاگومجلسی توخبرگانی

ویراش مکانی خاکی طلای تو......................جیگای عبومیری شیخومه لای تو

ویراش مکانی پیاوانی ژیری.......................جیگای  مشورت    یاگو   ته کبیری

ویراش هرخوشی فروبی سامان......................جیگایی نظورت جوانروهورامان

بوهرلا ئچین احوال ئه پرسن............................ده لین زردوگی گولی مجلسن

ایوه وکیلن له شارودیهات..................................بوسازگاری وناخوشی ولات

مسئول سولحوسازشن ایوه..................................افتخاراکین همه به ئیوه

نصیحت بکن هربه ئم شیوه.................................بشکوم منالتان بیوابه ریوه

ئیوه هم خه لو کیوخرمانن..................................یار متی دری هموکسانن

زورگرفتاریه ئیوه ئکن شاد.................................سربرزمان ئکن له همو ولات

من بو او قدیمانه  هرئکیشم آخ...........................کواعولای قاور فتاحی صالح

پیاوانی دانا مردانی قدیم....................صفای حمه ویسی ومیرزای حمه کریم

هردوعاقل بون  پیاوی زمان بون...........................رئیس مجلسی خبرگان بون

هرکاری ئکن ایوه سواوه.......................................خوانیبری لیتان بکا به زیاو

هرچن داناوعاقلو باشن ..................................پرورده ی آوو خاکی ویراشن

گولی بهاری میوه ی سرتلن.............................رولی خیراتوده س له باخلن

له خوا ده پاریم دلتان بکات شاد......................سربرزتان بکات له همو ولات

خوانیبری لیتان بکات به زیاو...................................خوانیوری مالتان بی آوا

پروردی خاکی زردوئی ماوا

هرئوه ئمینه تاکوسربه سات..................................هرئوه دیاروائیکن به خیرات

ئیون به ریوو ئرکی سرشانی.................................گولی مجلسو بومهربانی

رولی مه ترسی مجلسکانه ...............................مسئولی سولحو شازشکانه

 

تقدیم به بازدید کنندگان عزیز ومحترم سایت زردوئی وکلیه اهالی محترم زردوئی درسرتاسر دنیا

شاعردیار........آقای حسین راشیجان

 

شعرهاي ارسالي ازجناب حاج علي اكبراشرفپور

 

به ئه مری خودای حه ی لا مه کان                      با بیکه ین باسی خاکی هه ورامان

 

روژی له روژان له وه رزی به هار                         ئه من رام که وته ن هه ولی پاوه شار

ته ختان و ئه یوان بلور و مه رمه ر                         ئاو جاری مه بو چون حه وزی که وسه ر

چناری قه دیم کو هه ن سالم دی                        سه رم سورر مه نده ن نه چه رخی ره بی

نه شاخ و گه لا  و نه غمه ی بولبولان                    نه سه ردا داره و نه ساقه وه دو کان

واتم ئه ی چنار قه دیم کو هن سال                      می ژوی  ته مه نت باوه ر وه خه یال

وات شاعیر ته مه نم چون بیرم وه یاد                   نه قه رنی خسرو، شیرین و فه رهاد

نه ده وری قوباد تا وه ساسانی                            چه ن ئه میر و خان سانی هه ورامی

چه ن سان چه ن ئه شراف به گی هه ورامان        به گزاده ی له هون تا وه حه سه ن خان

چه ن خان چه ن وه کیل به گزادان جاف               سه یرانیان ئه کرد وه لاف و گه زاف 

واتم ئه ی چنار بو وا قرول و پو لی                         خوزگه م وه تو وای نه پای هه ولی

وات شاعیر نازانی حالو ئه حوالم                            نه داخی پیری وه  کوی زوخالم

من که ی ئه توانم وه خوم بنازم                             هه ولی که وسه ره من لانه غازم

هه ر چه ن پیرم شاخم سه ر سه و زه                  ریشه ی حه یاتم نه پای ئه م حه وزه

هه رچه ن جووانی نه ده ستم شیه ن                          هه تا هه ولی بی من باکم نیه ن

خوشه سه یرانی باغاتی پاوه                                 بوی عه ترو عه بیر نه سیمی شاوه

جاواتم 

هه ولی بوم بیژه نام و نیشانت                              نه کوی ئه کنیت کامه مه کانت

وات

 هه ولی مه شهوره نه عالم ته مام                      تاران تا ته وریز تا ولاتی شام

پاته ختی ته مام چه شمه ی هه ورامان                هه ولی مه شهوره ن نه خاکی ئیران

گه ل گه ل نازاران مه جلسیان ئه وه ست              شه ر به ت هه ولیان ئه دا ده ست وه ده ست

شاهو وات هه ولی تو مه به مه غرور                   شاهو مه شهوره ن نه نزیک تا وه دور

نه خاکی مندا تو خروش ئه که ی                         سه رمایه ی منه عه یشو نوش ئه که ی

گول و گولزارم نه هزار ره نگه ن                          ره شته ی خوداوه ند نه قشی فه ره نگه ن

بوی عه تری شاهو ئه روا دور وه دور                   سورهه لاله و بوژانه, به رزه لنگ چنور

نه سل و ته بیعه ت تو خاموش ئه که ی              شاهو و ئاتشگاه فه راموش ئه که

 

 

 

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۹/۰۱/۰۲ و ساعت 14:30 |

ئازیزان و خوشه‌ویستان ، بينه‌رانی سایتی زه‌ردۆئی ئه‌م کاته‌و هه‌مو کاتیکتان باش.به‌ریزان وه‌ک هه‌مومان باش ده‌زانين به‌ریوه‌بردنی سایتیکی وه‌ک سایتی زه‌ردۆیی کاریکی زور ئاسان نیه‌ و چه‌پله‌ به‌ ده‌ستیک لێ نادریت،ده‌با هه‌مومان ده‌ستیک بین بو يارمه‌تی دانی کاک اکبه‌ر له‌ به‌ریوه‌بردنی ئه‌م کاره‌ پیروزه‌.وه‌ک پیشتر به‌ صه‌دان جار پیاو ماقولان وپياوچاکان بو کاره‌ خیرخوازی وئینسانیه‌کان تاقی کراونه‌ته‌وه‌ به‌لام ئایا بو ئه‌بیت بو يارمه‌تیدانی سایته‌  خوشه‌ویسته‌که‌مان کاک اکبر ده‌ست به‌ دامانی که‌سانیک بیت که‌ به‌ راستی ته‌نها به‌س له‌ به‌ر خوشه‌ویستی ده‌توانن یارمه‌تیک به‌ کاک اکبر پيشکه‌ش بکه‌ن.ئه‌ی ئه‌وانه‌ی که‌ به‌ ته‌نها ده‌توانن هه‌زاره‌ها کاری گه‌وره‌ بکه‌ن وه‌ک پیشینان ده‌لین وه‌ک قه‌تره‌یه‌ک له‌ نیو ده‌ریایه‌ بویان بو ئه‌بیت کاریکي وا نه‌که‌ن که‌ کاک اکبر بتوانیت له‌مه‌ش زياتر خزمه‌ت بکات به‌ ناساندنی زه‌ردویی به‌ دنیای ده‌ره‌وه‌.نامه‌ویت له‌مه‌ زیاتر له‌ سه‌ر ئه‌م بابه ته

بنوسم ده با  ده سته کان ببی

ده‌ره‌وه‌.نامه‌ویت له‌مه‌ زیاتر له‌ سه‌ر ئه‌م بابه‌ته‌ بنوسم ده‌با ده‌سته‌کان ببیت به‌ چه‌پله‌  وهه‌م له‌ باری ده‌روني وهه‌م له‌ باری ئابوری ده‌ستیک پیک بینین وهاوکار بین له‌م کاره‌ پیروزه‌..خوای گه‌وره‌ هاوکارو پشتيوانی هه‌مو لايیک بیت.له‌ گه‌ل ریزو سوپاس  < اردلان رسولی مه‌نچسته‌ر

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۸/۰۸/۰۸ و ساعت 13:5 |

پیاویکی پیرم گوچان به‌ ده‌ستم

په‌نجا    تی په‌رئ چاوه‌ری شه ‌ستم

جه‌فای روژگار پشتی چه‌مانم

جه‌فای روژگار پشتی چه‌مانم

نه‌ماوه‌  توانای   جاری جارانم

لاره‌ لار  ئه‌چم سه‌ری  رئ ئه‌گرم

له‌ باتی به‌ندان به‌س هۆره‌  ئه‌چرم

پیلاو له‌ سه‌ر پی وپشتوینی شلم

 هه‌ر تانه‌ی پیری ئه‌دری له‌ دلم

،،،،،،،،،،،،

اخ جوانی له‌ کوئ تا خوت بنوینی

جوانیکت ئه‌دی ده‌چوی له‌ شوینی

،،،،،،،،،،،ش

جاران زستانیش وه‌ک به‌هار وا بو

دلم مه‌جنونیک له‌ دوای له‌یلا بو

،،،،،،،،

ئیستا پیر بوم و شیرینم تاله‌

چوار وه‌رز جیگای من هه‌رن سوچی ماله‌

،،،،،،،،،

وته‌ی  پیشینان زیرو گه‌وهه‌ره‌

ئه‌م دونیا وینه‌ی پیچی میزه‌ره‌

له‌ ناکاو پیری یه‌خه‌ت پی ئه‌گری

وه‌ک قه‌رزی لات بی به‌ر درگات ئه‌گری

زور بی حه‌یایه‌و ناچیته‌ دواوه‌

ئه‌لی ۆمری تۆش له‌ گه‌ل هه‌تاوه‌

ته‌مه‌ن روژیکه‌ که‌ ئیواره‌ت هات

پیری ده‌هینی جوانیه‌که‌تده‌بات

 

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۸/۰۵/۱۶ و ساعت 23:22 |
 

ئه‌ی بۆلبۆی کويستانی من،ده‌ردت که‌ويت له‌ گیانی من،،ئه‌توی  وا پیرت کردوم،هوی ئه‌سرین وگریانی من><هه‌ر توی شه‌وقی مالی دڵم،ئه‌ی گۆلستانی پر گۆلم،،هه‌مو جوانی دنيات تیایه‌،تو وه‌ک گۆل ومن بۆلبۆلم><باوه‌رت بيت که‌ ناتبینم،ئیتر حه‌رام ده‌بیت ژێنم،،داده‌نیشم له‌ که‌نارێک،فرمێسک له‌ چاوم ده‌ر دینم><نه‌ دڵ بشکێن نه‌ بمسوتین،نه‌ فرمیسکی چاوم برژین،،با فه‌رهاد نه‌بم سه‌رگه‌ردان،مه‌جنون نه‌بم بی ماواو شوین><با چاوم نه‌بی پر له‌ خوێن،به‌ ئاگرت من مه‌سوتێن،،له‌ باتی ئازارو گریان،تو خوا جارێک ئه‌من بدوین><ده‌زانم شیرین وجوانی،په‌روه‌رده‌ی شاری جوانانی،،به‌لام گوناهی من چێه‌،ژین به‌رمه‌ سه‌ر به‌ حه‌یرانی><چون وه‌سفت بکه‌م شایانی تو بێت،شیوه‌ی کام دێمه‌ن وه‌ك جوانی تو بێت،،من ئه‌لێم وه‌ک تو هه‌ر نابيت په‌یدا،چی کێژی دنیاس قۆربانی تو بێت

 

 

 

 

شه‌ويک گفتوگوم ده‌کرد/له‌ گه‌ڵ ره‌شه‌ ده‌واری//وتم بو جيگر نابی /هه‌ روژيک وايت له‌ شاری،،،بوچی ره‌نگی تو ره‌شه‌/بوچ ئاواره‌گیت به‌شه‌//پیم بلی که‌ یه‌که‌م جار/دوعای کی بو که‌وته‌ کار،،،کردی به‌ هات و هاوار/لێم هاته‌ ده‌م ره‌ش ده‌وار،،،وتی ره‌شی ده‌ربه‌ ده‌ر/ قۆری دنیات گشت به‌ سه‌ر//که‌ی وه‌ک تو من ئاواره‌م/دنێا گه‌راوی يه‌کسه‌ر،،،وتی چه‌نده‌ بی شه‌رمی/چه‌ن بی حه‌یاو ده‌م گه‌رمی//ده‌ته‌وی نازناوی خۆت/بده‌ی به‌ سه‌رما به‌ نه‌رمی،،ره‌ش ده‌وار داخی دلێ /هه‌موی رژاند به‌ سه‌رما//که‌ بینيم راستيش ده‌کات/روم هه‌ڵگه‌راند له‌ شه‌رما،،،دوای گفتوگو تيگه‌ئیم /ئه‌وه‌تام له‌ به‌ر ئاوینه‌//ره‌ش ده‌واره‌که‌ش خوم بوم/ئای له‌م دڵه‌ پڕ خوینه‌

 

 

 

هۆ په‌پوله‌ سوتاوه‌کان     بۆ مۆمه‌ داگیرساوه‌کان><که‌ بال نه‌ما بو هه‌ل فرین       ئیتر مه‌بن بیزار له‌ ژین><ریبازی عاشق هه‌ر وايه‌     دابران و سوتانی تیايه‌><عاشق هه‌ر ئه‌بی بکوشێت     وه‌ک کاني وسه‌راو بجوشیت><تاکۆدڵ قیبله‌ی عاشق بێت   هه‌ر ئه‌بی شه‌یدا ومه‌جنون بێت><کۆل نه‌ده‌ن قه‌د نه‌چنه‌ دواوه‌     دوای تاریکی هه‌ر هه‌تاوه‌><ئه‌بی تاکو ئاخر زه‌مان    دل دلێک بێت ،نه‌بیت به‌ دوان><عه‌شق به‌ ماچو موچ نیه‌    به‌ وه‌ستانی سه‌ سوچ نیه‌><دڵ قیبله‌یه‌ وهه‌موکاتی       هیزو  وتوانات ده‌داتی><ده‌ما ئه‌م تووه‌ بریژین      به‌ بالي سوتاویش بفرین

 

ئه‌م چه‌ند پارچه‌ شیعره‌ پیشکه‌ش به‌ بینه‌رانی سایتی زه‌ردۆئی

 

 ئه‌ ی جوانترین وشه‌ دایه‌

ئه‌ی ماموستاکه‌ی لای لایه‌

 بی مال ئاوایی جیت هیشتم

پیکه‌ نین به‌ لیوما نایه‌

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

به‌ جیت هیشتم به‌ تنهایی

لیت نکردم مالئاوایی

که‌ی ئه‌وه‌نده‌ بی رحم بوی

اخ له‌ ده‌ست ده‌ردی جودایی

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

که‌ تو روشتی منیش مردم

خه‌ می  تو بو پیری کردم

 به‌ و  کوچه‌ی که‌ کردت دایه‌

بو نیو ده‌ریای خه‌مت بردم

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

نابینی چاوم روناکی

هه‌ر  ده‌م که‌وتۆم به‌ هێلاکی

 ئه‌و ولاته‌ی گوری توێ لێیه‌

 ده‌بم به‌ قوربانی خاکی

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

پیشکه‌ش به‌ روحی هه‌ مو دایکانی له‌ ده‌ست

چو...................اردلان رسولی منچستر

  
ئه‌م شیعرانه‌ پیشکه‌ش به‌ باوکی خوشه‌ویستم 

وه‌ هه‌مو باوکانی دونیا
 
 

پیاویکی پیرم گوچان به‌ ده‌ستم

په‌نجا    تی په‌رئ چاوه‌ری شه ‌ستم

جه‌فای روژگار پشتی چه‌مانم

جه‌فای روژگار پشتی چه‌مانم

نه‌ماوه‌  توانای   جاری جارانم

لاره‌ لار  ئه‌چم سه‌ری  رئ ئه‌گرم

له‌ باتی به‌ندان به‌س هۆره‌  ئه‌چرم

پیلاو له‌ سه‌ر پی وپشتوینی شلم

 هه‌ر تانه‌ی پیری ئه‌دری له‌ دلم

،،،،،،،،،،،،

اخ جوانی له‌ کوئ تا خوت بنوینی

جوانیکت ئه‌دی ده‌چوی له‌ شوینی

،،،،،،،،،،،

جاران زستانیش وه‌ک به‌هار وا بو

دلم مه‌جنونیک له‌ دوای له‌یلا بو

،،،،،،،،

ئیستا پیر بوم و شیرینم تاله‌

چوار وه‌رز جیگای من هه‌رن سوچی ماله‌

،،،،،،،،،

وته‌ی  پیشینان زیرو گه‌وهه‌ره‌

ئه‌م دونیا وینه‌ی پیچی میزه‌ره‌

له‌ ناکاو پیری یه‌خه‌ت پی ئه‌گری

وه‌ک قه‌رزی لات بی به‌ر درگات ئه‌گری

زور بی حه‌یایه‌و ناچیته‌ دواوه‌

ئه‌لی ۆمری تۆش له‌ گه‌ل هه‌تاوه‌

ته‌مه‌ن روژیکه‌ که‌ ئیواره‌ت هات

پیری ده‌هینی جوانیه‌که‌تده‌بات

 

اردلان رسولی

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۸/۰۵/۱۱ و ساعت 12:1 |
+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۸/۰۱/۲۴ و ساعت 17:34 |
+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۷/۱۱/۰۵ و ساعت 13:2 |
www.zardooi.com

برای دیدن سایت رسمی زردوئی  کلیک کنید

می‌خواهیم یك نرم‌افزار كره‌ای را به شما معرفی كنیم كه به عنوان یك دستگاه پخش فیلم و موسیقی به كار می‌رود، اما تعداد و انواع فایل‌های تحت پوشش آن به قدری گسترده و وسیع هستند كه باورتان نمی‌شود. این نرم‌افزار حتا قابلیت پخش فیلم‌های وی‌سی‌دی و دی‌وی‌دی را نیز دارد.

در واقع با همین یك نرم‌افزار می‌توانید هر نوع فرمت ویدیویی یا صوتی را با هر نوع كدی كه داشته باشد، به راحتی پخش كنید و از كیفیت آن لذت ببرید. این نرم‌افزار هفده مگابایتی، یك راه‌حل كامل برای پخش انواع فایل‌های چند رسانه‌ای است .

 

از جمله فایل های قابل اجرا با این نرم افزار:

AVI;ASF;WMV;AVS;FLV;MKV;MOV;3GP;MP4;MPG

MPEG;DAT;OGM;VOB;RM;RMVB;TS;TP;IFO;NSV

 برای دانلود کردن روی آدرس زیر کلیک کن

http://www.clicksoftco.com/article77.html

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۷/۱۱/۰۲ و ساعت 13:49 |

www.zardooie.com 

به وب سايت رسمي زردوئي خوش آمديد

مصاحبه با بانو ی نابینا در زردوئی کلیک کن

http://www.zardooie.com/article6.html 

  اين سايت، مکانی  باشد برای شناساندن تاریخ و فرهنگ زردویی. لذا مطالب ارسالى از جانب

 هر کس و با اطلاعات دقیق، به‌ شرطى درج مى گردد که‌ در رابطه زردویی  باشد.

- امیدوارم سایت زردویی مکانی باشد برای تمام دوستداران زردویی و این سایت متعلق به

 تمام کسانی باشد که دلشان برای این مردم می تپد.

 
پست الکترونیکی:roj_56@yahoo.com

 

+ نوشته شده توسط مدیر سایت زردوئیی ا کبررضائی در ۸۶/۱۲/۱۸ و ساعت 16:29 |